Digitaalinen markkinointi

Digitaalisella markkinoinnilla tarkoitetaan kaikkia sähköisen markkinoinnin muotoja. Digitaalisen markkinoinnin osa-alueita voi olla esimerkiksi sosiaalinen media, hakukonemarkkinointi sekä sähköpostiviestintä.

Digitaalisessa markkinoinnissa vahvuutemme on yrityksen nykytilan arvioiminen suhteessa kilpailijoihin ja sen pohjalta toimintasuunnitelman laatiminen. Osaamisemme keskittyy Facebook-, LinkedIn- sekä Instagram-markkinointiin sekä kotisivujen toimivuuden analysointiin Google Analytics -ohjelmaa sekä hakukoneoptimointityökaluja käyttäen.

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu

Koetko yrityksenne asiakkaiden käyttävän nettiä ahkerasti? Uskoisitko, että aktiivisemmalla digitaalisella viestinnällä saisitte uusia asiakkaita tai pidettyä vanhat asiakkaat tyytyväisempinä?

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu alkaa nykytilan arvioinnilla ja tavoitteiden määrittämisellä. Internetissä viesti on mahdollista kohdentaa tarkasti oikealle kohderyhmälle esimerkiksi paikkakunnan, iän, sukupuolen taikka kiinnostuksen mukaan.

Meidän ammattitaitomme kohdistuu kuluttajien käyttäytymisen ymmärtämiseen ja sen pohjalta oikean kanavan valintaan. Mietitään yhdessä miten juuri teidän asiakkaanne tavoitetaan parhaiten.

Sosiaalinen media

Haluaisitko lisätä yrityksenne näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa? Koetko, että Facebook, Instagram tai LinkedIn pitäisi ottaa paremmin haltuun? Tiesitkö, että Facebook on edullisin tapa tavoittaa kohdennetusti asiakkaita?

Sosiaalisessa mediassa mainostaminen on edullinen ja helposti kohdistettavissa oleva tapa mainostaa omia tuotteita ja palveluita. Tekemällä säännöllistä, laadukasta ja kohderyhmään sopivaa sisältöä saadaan sitoutettua nykyiset asiakkaat ja tavoitettua uusia. Laadukkaan ja innostavan sisällön tekeminen vaatii kuitenkin aikaa ja resursseja.

Sosiaalisen median palvelupakettiimme kuuluu tavallisesti sosiaalisen median strategian suunnittelu, julkaisusuunnitelman laatiminen, julkaisujen tekeminen ja niiden kommentointi sekä mainosten suunnittelu, testaus ja optimointi sekä tietysti tulosten raportointi. Teemme sekä aloituspaketteja uusiin some-kanaviin kuten myös kuukausikohtaista ylläpitoa.

Hakukonemarkkinointi

Haluaisitko lisää kävijöitä kotisivuillesi? Tiedätkö mistä nykyiset asiakkaat sivuillesi saapuvat?

80 % hauista tehdään Googlella ja alasta riippuen jopa puolet hauista tehdään mobiililaitteilla. Hakukonemarkkinoinnissa on kaksi erilaista toteutustapaa:

  • Hakukoneoptimointi, jossa kotisivuja optimoidaan mahdollisimman toimiviksi ja yleisiä alan hakuja vastaaviksi. Tällöin kotisivu nousee ilmaisissa hakutuloksissa mahdollisimman korkealle.
  • Hakusanamainonta, esim AdWordsin kautta, jossa kotisivu nousee hakutuloksissa korkealle huutokauppaperiaatteiden mukaisesti. Jopa Suomessa suosituimmat hakusanat ovat arvokkaita, joten hakukoneiden laatimat kotisivujen laatupisteet muodostavat tärkeän reitin hakusanan hinnan alentamisessa.

Lue lisää hakukonemarkkinoinnista artikkelistamme.

Hakukonemarkkinoinnin palvelupakettiimme kuuluu tavallisesti yrityksen nykytilan selvittäminen ja sen vertaaminen kilpailijoihin. Tietojen avulla suunnittelemme kotisivujen orgaanisen näkyvyyden tehostamista ja Google AdWords -mainontaa. Palvelupakettiin kuuluu myös tulosten raportointi. Teemme sekä kertaluonteista hakukonekartoitusta kehittämisideoineen kuten myös kuukausikohtaista ylläpitoa. Pidempi yhteistyö tuo yrityksellenne paremman tuloksen, sillä hakukonemarkkinointi vaatii jatkuvaa optimointia.

Haluatko apua digitaalisen markkinoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa? Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä miten voimme auttaa juuri sinun yritystäsi!