Markkinoinnin suunnittelu

Markkinoinnissa on tärkeää ymmärtää yrityksen nykytila ja tehdä markkinointisuunnitelma sen ja tavoitteiden pohjalta. Yksinkertaisimmillaan markkinoinnin tehtävä on kertoa miksi yrityksen tuotetta tai palvelua kannattaa ostaa ja mistä ne voi hankkia.

Osaamisemme kulmakiviä on kuluttajakäyttäytymisen ymmärtäminen ja yrityksen kilpailuedun selvittäminen. Näiden tietojen avulla hiomme timanttisen markkinointisuunnitelman, jossa markkinointiin käytetään juuri sinun yrityksellesi sopivia välineitä, olivatpa kyseessä messut, lehtimainonta, digikampanja tai verkkosivujen kehittäminen.

Lue lisää

Millaista markkinointia kannattaa tehdä?

Mietitkö millaista markkinointia kannattaa tehdä? Oletko perustanut yrityksen tai lanseeraamassa uuden tuotteen tai palvelun. Oikean markkinointikanavan ja -tavan valinta on tärkeä osa markkinointia.

Intohimonamme on löytää jokaisen yrityksen tarpeisiin oikeat markkinointitavat ja kehittää viestiä juuri yrityksellesi sopivaan suuntaan. Olemme loistava sparrauskumppani, tehtävänämme on haastaa ja kyseenalaistaa ja ehdottaa uusia näkökulmia nykyisten toimintatapojen tueksi tai tilalle.

Markkinointipäällikkö vuokralle?

Tarvitsisiko yrityksenne ammattilaisen näkemystä markkinoinnista? Onko uuden ihmisen palkkaaminen kuitenkin liian suuri askel tai kokoaikaiselle tekijälle ei kuitenkaan riittäisi töitä?

Tarjoamme käyttöönne markkinointipäällikköä freelancer-ideologialla, jolloin maksatte vain siitä ajasta, jonka tarvitsette.

Markkinoinnin ammattilaisen käyttö on kustannustehokasta, sillä säästät aikaasi yrityksen ydintoimintaan. Omilla suhteillamme saamme työt tehtyä tehokkaasti ja nopeasti ja usein vielä omien yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tällöin valmiin tuotteen laatu, toimitusaika ja hinta vastaavat sovittua.

Markkinoinnin suunnitelmallisuus

Tuntuuko yrityksenne markkinointi yksittäisiltä teoilta, joilta puuttuu selkeät tavoitteet ja yhtenäinen linja? Markkinoinnissa kaiken perusta on hyvän suunnitelman tekeminen. Suunnitelmassa on tärkeää selvittää yrityksen nykyiset asiakkaat, kohderyhmä ja miksi asiakkaat valitsevat juuri teidät. Tämän jälkeen mietitään tavoitteet ja kuinka paljon sen eteen ollaan valmiita käyttämään aikaa ja rahaa.

Vahvuutenamme on yrityksen kilpailuedun ja tavoitteiden ymmärtäminen ja niiden pohjalta juuri yritykselle sopivan strategian laatiminen. Usein kuulemme ajatuksia, jossa strategia koetaan vain suurien yritysten jutuiksi, mutta kokemustemme mukaan eteenkin pienillä ja keskisuurilla yrityksillä suunnitelmiin ja strategioihin kannattaa panostaa. Tällöin markkinoinnista tulee yhtenäinen kokonaisuus, jossa aika ei mene erilaisten pienten viestien viilailuun.

Tuotteen tunnettuuden kasvattaminen

Onko teillä tuote tai palvelu, jonka tunnettuutta voisi parantaa? Tuntuuko oikeiden keinojen valitseminen työläältä? Markkinoinnissa yksi käytetyimmistä mittareista on tunnettuus eli kuinka moni ihminen kohderyhmästä tuntee tuotteen, palvelun tai brändin. Mitä tunnetumpi tuote on, sitä helpommin se tunnistetaan ja ostetaan ja sitä todennäköisemmin tuotetta etsitään esimerkiksi hakukoneesta. Lisäksi tunnetumman tuotteen mainonta erottuu massan joukosta. Tunnettuuden lisääminen siis kannattaa!

Tehtävämme on kartoittaa yrityksenne ja tuotteenne tai palvelunne nykytila ja suunnitella miten tunnettuus saadaan nousuun.