9 syytä kehittää markkinoinnin prosessia

”Markkinointi on sosiaalinen prosessi, jonka kautta yksilöt ja ryhmät tyydyttävät tarpeitaan ja halujaan vaihtamalla tuotteita ja luomalla arvoa muiden kanssa.”(Kotler 2001).

Markkinoinnin prosesseilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jonka asiakas kokee yrityksen rinnalla. Varsinkin nykyinen digimaailma on suonut mahdollisuuden mitata, analysoida ja seurata asiakasta ennenkuulumattoman tarkasti. Usein kuitenkin vain viimeinen toimi ennen ostoa saa arvon asiakkaan ostopolussa ja aikaisemmat vaiheet jää huomiotta. Tämä ei tietenkään tarkoita, että muilla teoilla ei olisi vaikutusta ostopäätökseen.

Miksi markkinointiprosessia kannattaisi kehittää?

  1. Tehokkuus: Mitä tarkemmin tiedät miten asiakkaan ostopolku kulkee ja missä ostopolun kohdassa asiakkaan kohtaat, sitä tehokkaammin osaat käyttää aikasi ja käyttää oikeaa viestiä.
  2. Vaikuttavuus: Kun hallitset prosessit hallitset myös asiakkaita, tiedät mikä toimii ja mistä asiakkaat tulevat.
  3. Uudistuminen: Tunnet asiakkaasi ja pystyt kokeilemaan uusia asioita, esimerkiksi sähköpostissa uuden viestityylin testaaminen käy helposti, näet avataanko viesti ja kuinka kauan sisällön kanssa vietetään aikaa.
  4. Hyödylliset mittarit: Tiedät mikä on olennaista ja pystyt mittaamaan olennaisia asioita.
  5. Hallitset kokonaisuuden: Tiedät mistä asiakkaat tulevat ja miten he käyttäytyvät eri tilanteissa, saat siis kokonaisuuden haltuun.
  6. Priorisointi: Ymmärrät prosessit ja pystyt priorisoimaan tehokkaasti ja perustellusti mikäli se on tarpeellista.
  7. Ketteryys: Voit lyhentää prosessin kestoa, sillä tiedät mikä toimii ja sinulla on siihen tutkittua faktaa.
  8. Testaamisen helppous: Digitaalisessa ympäristössä uusien toteutustapojen kokeileminen on helppoa. Samalla luot aktiivista ilmapiiriä.
  9. Myynti ja markkinointi yhdistyvät: Myynti- ja markkinointiluvut pystytään liittämään paremmin yhteen, jolloin markkinoinnin rooli ymmärretään paremmin.