Category

Digitaalinen markkinointi

Miten tukea tuttua yrittäjää somessa?

By | Digitaalinen markkinointi

Monilla meillä on sukulaisena, kaverina ja tuttavana yrittäjiä, joita haluaisimme tukea muttemme oikein tiedä miten. Paras apu yrittäjälle on tietenkin palveluiden tai tuotteiden ostaminen ja yrityksen suosittelu tuttaville. Meillä kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta suoraan tukea toimintaa. Silloin avittaminen sosiaalisessa mediassa voi olla yksi mahtava tapa auttaa.

Sisällön kommentointi

Facebook ja muut sosiaalisen median kanavat (Instagram, LinkedIn, Twitter jne..) on suunniteltu SOSIAALISEKSI mediaksi. Niiden algoritmit eli ohjelmien laskentakaavat arvottavat jaettua sisältöä niiden saamien kommenttien, tykkäysten ja jakojen perusteella. Parasta apua somessa voit siis tarjota aikaansaamalla keskustelua: mitä tykkäsit tekstistä, oletko joskus kokenut vastaavaa, oletko eri mieltä jne. Somessa voi myös hyvin esittää eriäviä mielipiteitä, kunhan tekee sen rakentavasti. Jos itse mietit eritavalla asiasta on varmasti joukossamme muitakin, samalla yrittäjä saa mahdollisuuden puolustaa kantaansa. Makes sence, eikö?

Keskustelu on paras tapa saada lisää näyttöjä julkaisulle

Sisällön jakaminen

Toinen mahtava apu on sisällön jakaminen. Myös somessa pätee vanha totuus: kerro salaisuus kolmelle kaverille, ne kertoo taas kolmelle kaverilleen ja kohta sen tietää jo puoli suomea..

Sosiaalisessa mediassa tieto kulkee jakamalla sitä eteenpäin

Tägääminen

Näetkö kirjoituksen tai tarjouksen, josta voisi olla iloa jollekin tutullesi? Tägää eli vinkkaa hänelle sisällöstä, saat kaverisi esille painamalla @ ja aloittamalla sen jälkeen nimen kirjoittamisen. Saman sisällön näkee myös hänen kaverinsa, joten taas julkaisun kattavuus kasvaa ja tavoitetut henkilöt lisääntyvät.

Henkilön tägääminen: @-merkki nimen eteen

Tykkääminen

Haluatko tukea yritystä jotenkin, mutta et oikein tiedä mitä tekisit? Tee siis ainakin tämä, tykkää postauksesta!

9 syytä kehittää markkinoinnin prosessia

By | Digitaalinen markkinointi

”Markkinointi on sosiaalinen prosessi, jonka kautta yksilöt ja ryhmät tyydyttävät tarpeitaan ja halujaan vaihtamalla tuotteita ja luomalla arvoa muiden kanssa.”(Kotler 2001).

Markkinoinnin prosesseilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jonka asiakas kokee yrityksen rinnalla. Varsinkin nykyinen digimaailma on suonut mahdollisuuden mitata, analysoida ja seurata asiakasta ennenkuulumattoman tarkasti. Usein kuitenkin vain viimeinen toimi ennen ostoa saa arvon asiakkaan ostopolussa ja aikaisemmat vaiheet jää huomiotta. Tämä ei tietenkään tarkoita, että muilla teoilla ei olisi vaikutusta ostopäätökseen.

Miksi markkinointiprosessia kannattaisi kehittää?

 1. Tehokkuus: Mitä tarkemmin tiedät miten asiakkaan ostopolku kulkee ja missä ostopolun kohdassa asiakkaan kohtaat, sitä tehokkaammin osaat käyttää aikasi ja käyttää oikeaa viestiä.
 2. Vaikuttavuus: Kun hallitset prosessit hallitset myös asiakkaita, tiedät mikä toimii ja mistä asiakkaat tulevat.
 3. Uudistuminen: Tunnet asiakkaasi ja pystyt kokeilemaan uusia asioita, esimerkiksi sähköpostissa uuden viestityylin testaaminen käy helposti, näet avataanko viesti ja kuinka kauan sisällön kanssa vietetään aikaa.
 4. Hyödylliset mittarit: Tiedät mikä on olennaista ja pystyt mittaamaan olennaisia asioita.
 5. Hallitset kokonaisuuden: Tiedät mistä asiakkaat tulevat ja miten he käyttäytyvät eri tilanteissa, saat siis kokonaisuuden haltuun.
 6. Priorisointi: Ymmärrät prosessit ja pystyt priorisoimaan tehokkaasti ja perustellusti mikäli se on tarpeellista.
 7. Ketteryys: Voit lyhentää prosessin kestoa, sillä tiedät mikä toimii ja sinulla on siihen tutkittua faktaa.
 8. Testaamisen helppous: Digitaalisessa ympäristössä uusien toteutustapojen kokeileminen on helppoa. Samalla luot aktiivista ilmapiiriä.
 9. Myynti ja markkinointi yhdistyvät: Myynti- ja markkinointiluvut pystytään liittämään paremmin yhteen, jolloin markkinoinnin rooli ymmärretään paremmin.

Miten luoda yksinkertainen ja toimiva digistrategia?

By | Digitaalinen markkinointi

Mikä on digistrategia?

Digistrategia on yrityksen näkemys siitä, mitkä ovat sen päämäärä digitalisaatiossa ja miten niihin päästään. Digiagenda vastaa kysymyksiin:

 • Mikä on yrityksen päämäärä?
 • Mitkä keinot ja toimenpiteet valitaan päämäärän saavuttamiseksi?
 • Mitkä ovat prioriteetit?
 • Aikataulu?

Digistrategiaa tai digiagendaa luotaessa on tarpeen muistaa, että digistrategia ei voi olla erillinen muusta liiketoimintastrategiasta. Talouselämä sekä Markkinointi ja mainonta -lehdissä on julkaistu artikkelit, jotka muistuttavat digitalisaation koskettavan jokaista yritystä ja sen on oltava liiketoimintastrategian ytimessä. (Hämäläinen S. 2017; Kari-Koskinen Y, Toivonen V-M 2015)

Digistrategian luomisen vaiheet

1. Nykytila

Digistrategian alkuun on määritettävä yrityksen nykytila: keitä yrityksellä on asiakkaanaan, mistä yritys tunnetaan, millaisia asiakkaat ovat. Lisäksi kartoitetaan mitä digivälineitä yrityksellä on nykyisellään käytössä, kuka niitä käyttää, kenelle materiaali on suunnattu ja kuinka paljon seuraajia on nyt sekä potentiaalisten seuraajien määrä.

Tässä kohtaa on hyvä määrittää yrityksen toimintamalli myös kilpailijoihin: missä ollaan vahvoilla ja missä voidaan kehittyä: perinteinen SWOT-analyysi on helppo tapa päästä alkuun.

2. Päämäärä

Tässä vaiheessa määritellään digitalisaation päämäärä ja siihen käytettävissä olevat resurssit. Päämäärä voi olla esimerkiksi kotisivujen kävijöiden lisääminen vuoden aikana 50 %, verkkokaupan liikevaihdon nostaminen kahden vuoden aikana kolminkertaiseksi taikka brändin some julkaisujen tavoitettavuuden olevan yli 10000 seuraavan puolen vuoden aikana. Mitä selkeämpi ja konkreettisempi päämäärästä saadaan sitä helpompi tuloksia on mitata.

Tässä vaiheessa on hyvä myös kuvata asiakkaan polku mahdollisimman tarkasti: kuka tietoa hakee, missä vaiheessa, mistä kanavasta ja missä vaiheessa ostopäätös tehdään. Lisäksi on hyvä kartoittaa mistä asiakkaat haluavat tuotteen ostaa ja panostaa ensisijaisesti sen kehittämiseen.

On hyvä muistaa ettei digitalisaatio ole pelkästään markkinointia, tavoitteet voivat liittyä myös laskutusohjelmistoon, työajanseurantaan, työn automatisointiin jne…

3. Keinot

Koska oma osaamiseni ja panokseni Embu Solutionsissa on nimenomaan markkinoinnissa keskityn digistrategian markkinoinnillisiin osioihin ja -keinoihin. Alla kuvatut keinot ovat perusteita, kun ne ovat kunnossa voidaan siirtyä muiden asioiden kunnostamiseen.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnilla haetaan näkyvyyttä Googlen ilmaisissa hakutuloksissa. Yrityksen tulee määritellä keskeiset hakusanat, joita etsiessä sen tulee sijoittua Googlen ensimmäisen hakutulosten joukkoon. Tutkimusten mukaan hakukoneoptimointiin panostaminen kannatta, sillä hakutuloksissa ensimmäinen saa klikkauksista keskimäärin 30 %, toinen 15 % ja kolmas enää 9 % (Advanced Web Ranking 2018).

Hakukoneoptimoinnista voit lukea lisää tästä.

Hakukonemarkkinointi

Jos sijoittuminen hakutulosten kärkipäähän ei ole mahdollista pelkän hakukoneoptimoinnin avulla, tulee ottaa käyttöön hakukonemarkkinointi, joka tarkoittaa maksettua mainontaa (esim. GoogleAds), jolla yritys nostaa sijoitustaan hakutuloksissa.

Hakukonemarkkinoinnista voit lukea lisää tästä.

Sisällön kehittäminen verkkosivuilla ja somekanavissa

Kotisivujen tulee tehdä asiakkaan ostoprosessi mahdollisimman helpoksi. Kotisivuille voi rakentaa valmiita koulutustarjottimia, joista asiakas voi valita tietyn koulutuksen, henkilömäärän ja koulutuspaikan ja ohjelma laskee tarjouksen valmiiksi. Toisaalta liialliseen automatisointiin liittyy riski, koska henkilökohtainen kontakti jää puuttumaan.

Digimarkkinoinnin kohdentaminen ja remarketing

Markkinoinnin kohdentamisessa kannattaa miettiä ketkä ovat nykyiset asiakkaamme ja onko nykyisessä ryhmässä vielä mahdollista myydä enemmän. Nykyisten asiakkaiden lisämyynti on yleensä helpoin ja edullisin tapa lisätä myyntiä. Myös Look-a-like – ryhmien käyttö on usein kustannustehokasta.

Oma suositukseni on, että jokainen yritys tekee uudelleenmarkkinointia eli remarketingia kotisivukävijöilleen. Kävijöillä on alunperin jo ollut joku syy sivuilla käyntiin, joten sen jalostaminen ostoksi tai muuksi toivotuksi toimenpiteeksi on yleensä kohtuullisen helppoa.

Verkkokauppa

Onko yrityksellä verkkokauppa? Seurataanko sen toimintaa seurantatyökalulla kuten Google Analyticsillä? Jokaisen verkkokaupasta vastaavan tulisi tietää ainakin kuinka paljon kävijöitä on kävijöitä, mistä asiakkaat tulevat, miten he sivuilla liikkuvat ja mikä on verkkokaupan konversioprosentti sekä keskiostos. Näiden avulla voidaan laskea esimerkiksi kuinka paljon verkkokaupan markkinointiin kannattaa käyttää rahaa.

Lisäksi digistrategiassa on syytä kuvailla millaisena verkkokaupan tulevaisuus nähdään ja mitkä ovat sen tavoitteet.

4. Toimenpiteet ja aikataulu

Viimeinen, mutta tärkein vaihe digistategian kehityksessä on valita toteutettavat toimenpiteet, määrittää niiden aikataulu ja jakaa vastuut.

Kiinnostuitko?

Haluatko apua digistrategian suunnittelussa tai toteutuksessa? Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä miten voimme auttaa juuri sinun yritystäsi!

Hakukoneoptimointi

By | Digitaalinen markkinointi

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi eli Search Engine Optimising tarkoittaa kotisivujen hakukonenäkyvyyden parantamista sivujen sisältöä parantamalla. Tällöin hakukoneet arvostavat sivuja enemmän ja nostavat niitä hakutuloksissa ilmaiseksi korkeammalle.

Hakukoneoptimointiin panostaminen kannattaa, sillä listaus tehdään hakukoneen mielestä osuvimmasta hakutuloksesta aloittaen. Listan ensimmäinen linkki saa yleensä klikkauksista n. 30 %, seuraava 15 %, kolmas 7,5 % jne (lähde). Listalle pääseminen on ilmaista – toki työtä optimointi vaatii.

Optimoinnin kohteet

Optimointi voidaan suorittaa joko kokonaiseen kotisivuun tai esimerkiksi yksittäiseen artikkeliin. Optimointi ei tapahdu kerralla, vaan se vaatii suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä. Aluksi tehdään suuret linjaukset (otsikot, hakutekstit, avainsanat ja sisällön järjestäminen) sitten pienempien alueiden optimointia tehostetaan opittujen sääntöjen mukaan. Esimerkiksi selvitetään mitkä artikkelit ovat suosituimpia ja kirjoitetaan lisää samasta aihepiiristä.

Hakukoneoptimoinnin vaiheet

1. Sivuston tavoite

Alkuun tulee miettiä miksi kotisivut ovat olemassa ja mikä on niiden tavoite. Sivujen tavoitteena voi olla esimerkiksi tuotteiden myynti, tuotetiedon antaminen, henkilöbrändin rakentaminen tai esimerkiksi uusien mahdollisten asiakkaiden löytäminen

2. Otsikointi

Hakukoneet etsivät sopivaa sisältöä ensisijaisesti pääotsikoiden (H1) ja metatekstien avulla. Tämän vuoksi onkin ensisijaisen tärkeää varmistaa, että jokaisella erillisellä sivulla on merkittynä pääotsikko ja sivun sisältöä kuvaava teksti eli metateksti.

Word Press -kotisivuille on olemassa Yoast SEO -lisäosa, joka itsessään auttaa optimoinnin tekemisessä. Se kertoo yksinkertaisten liikennevalojen avulla mikä sivustossa on hyvää ja mitä kehitettävää niissä on. Lisäksi sen avulla voidaan määrittää hakukoneille näkyvä otsikointi sekä selite- eli metateksti.

Yoast SEO on helppo lisäosa hakukoneoptimointiin

3. Sisältö

Mitä parempaa sisältöä tarjoat verkkosivuilla sitä pidempään asiakkaasi siellä viihtyy. Hakukoneet arvottavat sivuja asiakkaan siellä viettämän ajan perusteella, joten hyvä sisältö nostaa sivuja hakutuloksissa ylöspäin. Hyvät avainsanat kohdistavat kotisivujen sisällön niistä oikeasti kiinnostuneille, jolloin sivun sulkeminen välittömästi vähenee ja sivuilla vietetty aika kasvaa. Yksi hyvä tapa lisätä vierailuaikaa on lyhyiden videoiden lisääminen, sillä jo muutaman minuutin katselu on hakukoneiden mielestä hyvä tulos ja nostaa sivustoa hakutuloksissa.

Sivuston tekstin kannattaa myös olla

 • Silmäiltävää (lyhyet kappaleet, mukana valkoista tilaa, helppolukuista)
 • Sisältää tarkasti rajatun sisällön
 • Päivittyä aktiivisesti, vähintään kerran kuukaudessa (mukana blogi, uutisosio tms.)
 • Sisältää omaa, uniikkia sisältöä, älä kopioi tekstejä tai jaa mihinkään sellaisenaan
 • Latautua nopeasti. Latautumisnopeuden voit tarkistaa esimerkiksi website.grader ja seositecheckup, näistä saat myös korjausehdotuksia toimenpiteistä.

4. Sivujen ja artikkelien nimeäminen

Sivujen nimeämisessä kannattaa käyttää apuna hakukoneen hakukenttää. Kirjoita siihen asia, josta olet kirjoittamassa tai jota sivustosi käsittelee. Hakukone täyttää lausetta itsenäisesti suosittujen hakulauseiden mukaan:

Hakukoneloptimointi hakulausehaun avulla

Yleensä aihe kannattaa kirjoittaa aikaa kestäväksi, esimerkiksi Tomaatin kasvatuksesta haetaan tietoa joka kevät, joten aihe toimii sellaisenaan vuodesta toiseen. Valittua hakulauseketta kannattaa käyttää sekä otsikoinnissa, metatekstin alussa sekä perustekstissä ja kuvan nimessä.

5. Kuvat

Kuvat auttavat elävöittämään kotisivujen sisältöä. Jotta sivut pysyvät nopeasti latautuvina on kuvien kokoa syytä pienentää jo ennen niiden lataamista kotisivuille. Sopiva kuvakoko on alle 500 kt. Lisäksi käytän itse Smush-lisäosaa kotisivuilla olevien kuvien koon optimointiin.

Yleisesti kannattaa suosia vaakakuvia, jotka näkyvät hyvin myös mobiililaitteissa. Jos haluat käyttää kokosivun leveyden täyttävää kuvaa on hyvä kuvan leveys 1200 px ja korkeus n. 600 px.

6. Responsiivisuus eli sivujen skaalautuminen erikokoisille näytöille

Nykyään hauista jopa puolet tehdään mobiililaitteilla, joten kotisivujen skaalautuminen erikokoisille näytöille kannattaa varmistaa. Hakukoneet sakottavat sivustoja skaalautumattomuudesta, joten tämä johtaa suoraan hakusijoituksen laskuun.

Kotisivujen ulkoasu mobiililaitteelle optimoituna

Viimeistään nyt onkin aika ottaa mobiilioptimointi haltuun. Aloita testaamalla omat kotisivusi ja tee kaikilla mahdollisilla eri laitteilla (Android kännykkä, iPhone, tabletti, pöytäkone, eri selaimet jne..) se, minkä haluaisit asiakkaasi tekevän. Näin mahdolliset ongelmakohdat selviävät. Toinen keino mahdollisten ongelmakohtien löytämiseen on Google Analyticsillä poistumissivujen tarkastaminen. Tämä ei kuitenkaan anna niin selvää käsitystä kun oikea testaaminen, älä siis lintsaa!

7. Suojaus SSL-tekniikalla

Verkkosivuilla tärkeäksi on myös noussut SSL-suojaus, sillä Google on alkanut laskemaan suojaamattomien sivujen hakusijoitusta. Suojatun sivun tunnistat helpoiten url-osoiterivillä näkyvästä ”Turvallinen”-tekstistä tai lukon kuvasta. Lisäksi sivuston tilan näkee osoiteriviltä: SSL-suojatuissa sivuissa osoite on muotoa https://.. muissa http://..

8. Kerro muutoksista

Suurien muutoksien jälkeen sivuston muutokset kannattaa vielä erikseen ilmoittaa Google Search Consoleen indeksoimalla sivut uudestaan. Käy siis Search Consolessa ja klikkaa sivuston indeksointipyyntö. Tämän avulla hakukonerobotit tietävät sivuillesi tulleen muutoksia ja ne osaavat käydä päivittämässä tiedot uusimpaan versioon heti. Ilman tätä pyyntöä robotit käyvät sivuillasi sitten joskus ja muokkaavat sivuston tiedot tietokantaansa ”sitten joskus”.

9. Aloita alusta ja toista kohdat 1-8

Hakukoneoptimointi on pitkäaikainen prosessi, jossa muutokset tapahtuvat hitaasti. Sitä mukaa kun hakukone rekisteröi sivustosi sisällön kehittyneen ja kävijöiden ajankäytön pidentyneen nostavat ne kotisivuja hakutuloksissa ylöspäin. Lisäkävijöiden myötä huomaat millä sivuilla lukijasi viihtyvät ja millä poistuvat. Kehitä molempia jatkossa ja pikkuhiljaa positiivinen kierre jatkuu.

Hakukonemainonnan käyttäminen

Hakukoneoptimointi on pitkä prosessi, jonka tulokset näkyvät ajan kanssa. Läheskään aina ei kuitenkaan ole mahdollista odottaa asiakkaita saapuvaksi kotisivuile sitten joskus. Näissä tapauksissa nopeita tuloksia voidaan saavuttaa hakukonemainonnalla, jossa hakusanat ja asiakasvirta voidaan saada aikaiseksi heti. Toki hakusanamarkkinoinnissakin optimointia tehdään ja mainontaa kehitetään kokoajan, mutta alkuun pääsee nopeammin kun hakukoneoptimoinnissa. Lisää hakukonemainonnasta voit lukea täältä

Kiinnostuitko?

Haluatko apua hakukonenäkyvyyden tehostamisessa? Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä miten voimme auttaa juuri sinun yritystäsi!

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu

By | Digitaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi

Mitä on digitaalinen markkinointi?

Digitaalisella markkinoinnilla tarkoitetaan kaikkia sähköisen markkinoinnin muotoja, kuten kotisivuja, hakusanamainontaa (mm. Google AdWords), hakukoneoptimointia, sosiaalista mediaa, display-mainontaa (erilaiset bannerit), sähköpostimarkkinointia sekä mobiilimarkkinointia. Digitaalista markkinointia on kutsuttu myös sähköiseksi, internet- tai online-markkinoinniksi.

Suunnitelman tekeminen

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu alkaa yrityksen nykytilan kartoittamisesta ja kohderyhmän ymmärtämisestä. Kuten muussakin myynnissä ja markkinoinnissa, on digitaalista markkinointisuunnitelmaa laadittaessa tärkeää ymmärtää miksi nykyiset asiakkaat valitsevat yrityksen toimittajakseen. Tämän tiedon avulla saadaan määritettyä yrityksen kilpailuetu ja sitä voidaan käyttää markkinoinnin pohjana. Lisäksi pitää ymmärtää ketkä tuotteita käyttävät ja ovatko nykyiset käyttäjät se ryhmä, jota markkinoinnissa halutaan tavoitella.

Median valinta

Markkinoinnissa käytettävä media valitaan tuotteen tai palvelun kilpailuedun, kohderyhmän ja yrityksen tavoitteen mukaan. Yleisesti digitaalinen ja perinteinen media eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan yhdessä käytettynä niiden avulla saadaan paras näkyvyys aikaiseksi.

Kiinnostuitko?

Haluatko apua digitaalisen markkinoinnin suunnittelussa? Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä miten voimme auttaa juuri sinun yritystäsi!

Hakukonemarkkinointi eli SEM

By | Digitaalinen markkinointi

Hakukonemarkkinointi

Google on Suomen suosituin hakukone. Se tavoittaa yli 90 prosenttia hakukonetta käyttävistä suomalaisista. Hakukonemarkkinoinnin eli SEMin tavoitteena on parantaa yrityksen näkyvyyttä hakutuloksissa eli nostaa yrityksen sivustoa hakutuloksissa ylöspäin.  Hakutulokset muodostuvat kahdesta eri osasta; ylimpänä on usein Google AdWords -mainonnalla ostettuina pari ensimmäistä linkkiä ja sen jälkeen orgaanisella haulla hakukoneen mielestä parhaiten sopivat tulokset järjestyksessä.

Hakukoneoptimointi eli SEO

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan näkyvyyden kohentamista hakukoneiden luonnollisissa hakutuloksissa kotisivujen sisältöä kehittämällä. Sen tarkoituksena on varmistaa, että yrityksesi asiakkaat löytävät tuotteesi ja palvelusi. Hakukoneoptimointiin investoiminen on yksi yrityksen tärkeimpiä markkinointi-investointeja, sillä sen avulla saavutetut hyödyt ovat pitkäkestoisia. Hakutuloksissa ensimmäinen linkki saa klikeistä n. 30 %, toinen 15 % ja kolmas 9 % (Lähde).

Hakukoneoptimointi on pitkä prosessi, johon kannattaa varata aikaa. Yleensä ensimmäiset muutokset on nähtävissä muutaman kuukauden kuluttua ja koko projekti kestää puolesta vuodesta vuoteen.

Hakukoneoptimoinnin vaiheet

 • Nykyisten kotisivujen auditointi: Kotisivujen rakenteen, otsikoinnin, responsiivisuuden sekä latautumisajan tutkiminen.
 • Avainsanojen suunnittelu: Toimialan hakutermien selvittäminen sekä niiden kilpailutilanteen ja mahdollisuuksien kartoittaminen.
 • Kotisivujen optimointi: Sivuston otsikoinnin, metatekstin, kuvien ja muun sisällön muokkaus hakukoneille optimaaliseen muotoon.
 • Tulosten seuranta: Hakukonesijoituksen muutokset, kotisivuliikenteen muutos, avainsanojen näyttökerrat, raportointi.

Lisätietoa hakukoneoptimoinnissa huomioitavista asioista saat täältä.

Google AdWords

Google AdWords on maksettua hakusanamainontaa, jossa hakusanoja myydään huutokaupalla. Mainontaa kannattaa käyttää silloin kun tavoitteena on näkyvyyden kasvattaminen, liikenteen ohjaaminen verkkosivuille, muistutusmarkkinointi, verkkokaupan kasvattaminen ja uusien liidien saaminen. Googlen mainontaa voidaan kohdistaa erinomaisesti, esimerkiksi käytettyjen hakusanojen, alueen, kellonajan sekä sivuhistorian mukaan.

Kotisivukävijöiden tunnistaminen ja markkinoinnin kohdistaminen heille uudelleen markkinoinnin eli remarketingin avulla on yksi keskeisimpiä digitaalisen markkinoinnin keinoja. Siinä mainosta saadaan näytettyä kohdennetusti tuotteesta tai palvelusta jo kiinnostuneille asiakkaille. Remarketingissa kannattaa huomioida millä viestillä asiakkaita halutaan tavoittaa, halutaanko esimerkiksi näyttää samaa viestiä kaikille sivuilla käyneille, vai halutaanko viesti yksilöidä esimerkiksi tietyn sivun mukaan. Markkinointi on yleensä tehokkainta, kun se kohdistetaan tarkasti.

Google AdWords -mainonnan kannattavuus on helppo laskea, sillä maksu perustuu klikkausten määrään. Seuranta kannattaakin tehdä aina mainoksen näytöstä ostoprosessin loppuun. Tällöin saadaan selville kuinka monta mainosta pitää näyttää asiakkaan saamiseksi kotisivuille ja kuinka monta asiakasta pitää saada kotisivuille yhden kaupan saamiseksi. Tämän jälkeen toteutus onkin täysin matematiikkaa: kuinka paljon kauppoja halutaan à kuinka monta mainosta pitää näyttää.

Laatupisteet

Googlen tavoitteena on olla loistava hakukone, joka tarjoaa käyttäjälleen hyvät hakutulokset. Saavuttaakseen hyviä tuloksia se arvostelee kotisivuja laatupisteiden avulla. Pisteitä saa hakusanan sopivuudesta kotisivun sisältöön, kotisivuilla vietetystä ajasta sekä odotetusta klikkausprosentista. Laatupisteiden tavoitteena on ohjata enemmän kävijöitä hyvin toimiville kotisivuille. Käytetyimmillä hakusanoilla on jo Suomessakin korkea hinta. Tällöin Googlen laatupisteillä on suuri merkitys.

Kiinnostuitko?

Haluatko apua hakukonemarkkinoinnissa? Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä miten voimme auttaa juuri sinun yritystäsi!