Miten luoda yksinkertainen ja toimiva digistrategia?

Mikä on digistrategia?

Digistrategia on yrityksen näkemys siitä, mitkä ovat sen päämäärä digitalisaatiossa ja miten niihin päästään. Digiagenda vastaa kysymyksiin:

  • Mikä on yrityksen päämäärä?
  • Mitkä keinot ja toimenpiteet valitaan päämäärän saavuttamiseksi?
  • Mitkä ovat prioriteetit?
  • Aikataulu?

Digistrategiaa tai digiagendaa luotaessa on tarpeen muistaa, että digistrategia ei voi olla erillinen muusta liiketoimintastrategiasta. Talouselämä sekä Markkinointi ja mainonta -lehdissä on julkaistu artikkelit, jotka muistuttavat digitalisaation koskettavan jokaista yritystä ja sen on oltava liiketoimintastrategian ytimessä. (Hämäläinen S. 2017; Kari-Koskinen Y, Toivonen V-M 2015)

Digistrategian luomisen vaiheet

1. Nykytila

Digistrategian alkuun on määritettävä yrityksen nykytila: keitä yrityksellä on asiakkaanaan, mistä yritys tunnetaan, millaisia asiakkaat ovat. Lisäksi kartoitetaan mitä digivälineitä yrityksellä on nykyisellään käytössä, kuka niitä käyttää, kenelle materiaali on suunnattu ja kuinka paljon seuraajia on nyt sekä potentiaalisten seuraajien määrä.

Tässä kohtaa on hyvä määrittää yrityksen toimintamalli myös kilpailijoihin: missä ollaan vahvoilla ja missä voidaan kehittyä: perinteinen SWOT-analyysi on helppo tapa päästä alkuun.

2. Päämäärä

Tässä vaiheessa määritellään digitalisaation päämäärä ja siihen käytettävissä olevat resurssit. Päämäärä voi olla esimerkiksi kotisivujen kävijöiden lisääminen vuoden aikana 50 %, verkkokaupan liikevaihdon nostaminen kahden vuoden aikana kolminkertaiseksi taikka brändin some julkaisujen tavoitettavuuden olevan yli 10000 seuraavan puolen vuoden aikana. Mitä selkeämpi ja konkreettisempi päämäärästä saadaan sitä helpompi tuloksia on mitata.

Tässä vaiheessa on hyvä myös kuvata asiakkaan polku mahdollisimman tarkasti: kuka tietoa hakee, missä vaiheessa, mistä kanavasta ja missä vaiheessa ostopäätös tehdään. Lisäksi on hyvä kartoittaa mistä asiakkaat haluavat tuotteen ostaa ja panostaa ensisijaisesti sen kehittämiseen.

On hyvä muistaa ettei digitalisaatio ole pelkästään markkinointia, tavoitteet voivat liittyä myös laskutusohjelmistoon, työajanseurantaan, työn automatisointiin jne…

3. Keinot

Koska oma osaamiseni ja panokseni Embu Solutionsissa on nimenomaan markkinoinnissa keskityn digistrategian markkinoinnillisiin osioihin ja -keinoihin. Alla kuvatut keinot ovat perusteita, kun ne ovat kunnossa voidaan siirtyä muiden asioiden kunnostamiseen.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnilla haetaan näkyvyyttä Googlen ilmaisissa hakutuloksissa. Yrityksen tulee määritellä keskeiset hakusanat, joita etsiessä sen tulee sijoittua Googlen ensimmäisen hakutulosten joukkoon. Tutkimusten mukaan hakukoneoptimointiin panostaminen kannatta, sillä hakutuloksissa ensimmäinen saa klikkauksista keskimäärin 30 %, toinen 15 % ja kolmas enää 9 % (Advanced Web Ranking 2018).

Hakukoneoptimoinnista voit lukea lisää tästä.

Hakukonemarkkinointi

Jos sijoittuminen hakutulosten kärkipäähän ei ole mahdollista pelkän hakukoneoptimoinnin avulla, tulee ottaa käyttöön hakukonemarkkinointi, joka tarkoittaa maksettua mainontaa (esim. GoogleAds), jolla yritys nostaa sijoitustaan hakutuloksissa.

Hakukonemarkkinoinnista voit lukea lisää tästä.

Sisällön kehittäminen verkkosivuilla ja somekanavissa

Kotisivujen tulee tehdä asiakkaan ostoprosessi mahdollisimman helpoksi. Kotisivuille voi rakentaa valmiita koulutustarjottimia, joista asiakas voi valita tietyn koulutuksen, henkilömäärän ja koulutuspaikan ja ohjelma laskee tarjouksen valmiiksi. Toisaalta liialliseen automatisointiin liittyy riski, koska henkilökohtainen kontakti jää puuttumaan.

Digimarkkinoinnin kohdentaminen ja remarketing

Markkinoinnin kohdentamisessa kannattaa miettiä ketkä ovat nykyiset asiakkaamme ja onko nykyisessä ryhmässä vielä mahdollista myydä enemmän. Nykyisten asiakkaiden lisämyynti on yleensä helpoin ja edullisin tapa lisätä myyntiä. Myös Look-a-like – ryhmien käyttö on usein kustannustehokasta.

Oma suositukseni on, että jokainen yritys tekee uudelleenmarkkinointia eli remarketingia kotisivukävijöilleen. Kävijöillä on alunperin jo ollut joku syy sivuilla käyntiin, joten sen jalostaminen ostoksi tai muuksi toivotuksi toimenpiteeksi on yleensä kohtuullisen helppoa.

Verkkokauppa

Onko yrityksellä verkkokauppa? Seurataanko sen toimintaa seurantatyökalulla kuten Google Analyticsillä? Jokaisen verkkokaupasta vastaavan tulisi tietää ainakin kuinka paljon kävijöitä on kävijöitä, mistä asiakkaat tulevat, miten he sivuilla liikkuvat ja mikä on verkkokaupan konversioprosentti sekä keskiostos. Näiden avulla voidaan laskea esimerkiksi kuinka paljon verkkokaupan markkinointiin kannattaa käyttää rahaa.

Lisäksi digistrategiassa on syytä kuvailla millaisena verkkokaupan tulevaisuus nähdään ja mitkä ovat sen tavoitteet.

4. Toimenpiteet ja aikataulu

Viimeinen, mutta tärkein vaihe digistategian kehityksessä on valita toteutettavat toimenpiteet, määrittää niiden aikataulu ja jakaa vastuut.

Kiinnostuitko?

Haluatko apua digistrategian suunnittelussa tai toteutuksessa? Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä miten voimme auttaa juuri sinun yritystäsi!